DVOJE roditelja, čija deca pohađaju treći i sedmi razred osnovne škole, presudom Prekršajnog suda u Pančevu kažnjeno je sa po 5.000 dinara zato što nisu opravdali izostanke. Ako ne plate kaznu u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude, novčana kazna se može zameniti društveno korisnim radom, kaznom zatvora ili blokadom računa do izmirenja.

Prema rečima Sandre Medaković, portparola Prekršajnog suda u Pančevu, ovo nije prvi put da se podnose prijave protiv roditelja i da se izriču ove kazne. Iako su nedavno donete izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, nesavesni roditelji koji nisu pravdali izostanke ili nisu upisivali dete u prvi razred bili su kažnjavani i ranije.

- Tokom 2017. godine podneto je 88 prijava protiv roditelja zbog izostajanja dece iz škola - kaže Sandra Medaković, portparolka Prekršajnog suda u Pančevu. - Doneto je 13 rešenja, od kojih su dve novčane kazne i 11 opomena, a ostali postupci su u toku. Novčane kazne su izrečene u slučajevima gde su roditelji opomenuti više puta, ali ni posle toga nisu opravdali izostajanje iz škole.


Pročitajte još - Po učeniku čak 200 izostanaka!

Kako kaže Sandra Medaković, prilikom donošenja presude kao olakšavajuća okolnost uzima se ako se to prvi put događa, ako je reč o kraćem periodu izostajanja, teškoj materijalnoj situaciji porodice... U tim slučajevima se, uglavnom, izriče opomena.

Zakon propisuju da je roditelj dužan da u roku od 48 sati javi nastavniku zbog čega dete ne dolazi u školu, a za osam dana da donese zvanično opravdanje za izostajanje deteta sa nastave. Ako te ne učine, škola obaveštava nadležni sekretarijat gradske uprave koji podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja, odnosno staratelja. Propisana kazna za ovaj prekršaj je od 5.000 do 100.000 dinara.


KAZNE I U BEOGRADU

- OD septembra, kada je donet Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, podneto je pet prijava protiv roditelja zbog izostanaka i postupci su u toku - kaže Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu. - Ovakve slučajeve radimo 10-15 godina, tako da je bilo novčanih kazni i ranije.