Pruga Beograd - Niš

I EVROPA NA PUTU SVILE: Rekonstrukcijom se železnički Koridor 10 vraća u evropsku mrežu pruga, a EU pomaže projekat

I EVROPA NA PUTU SVILE: Rekonstrukcijom se železnički Koridor 10 vraća u evropsku mrežu pruga, a EU pomaže projekat

BEOGRAD bi brzom prugom sa Novim Sadom, konačno, trebalo da bude povezan do kraja godine. Majstori će se, negde u to vreme, uhvatiti ukoštac sa deonicom do mađarske granice. Pred njima su 33 meseca da prokrče put brzim vozovima do Subotice. Da bi se duž čitavog železničkog koridora 10 vozilo do 200 kilometara na sat, rekonstrukciju čeka i pruga Beograd - Niš - Preševo.

28. 04. 2021. u 10:00