električna brojila

PAMETNA BROJILA U ČAČKU I NIŠU: Savremene uređaje do kraja 2025. godine dobiće veliki industrijski potrošači

PAMETNA BROJILA U ČAČKU I NIŠU: Savremene uređaje do kraja 2025. godine dobiće veliki industrijski potrošači

ČAČAK, Niš, Kraljevo i svi veliki industrijski potrošači, do kraja 2025. godine umesto postojećih, zastarelih brojila imaće savremene digitalne merne uređaje. To će obezbediti kvalitetnije snabdevanje strujom, smanjivanje gubitaka na distributivnoj mreži, kao i emisije ugljen-dioksida. Osim tačnog i brzog očitavanja, kupcima će omogućiti svakodnevni uvid i kontrolu potrošnje, što može da ih stimuliše na racionalnije korišćenje kilovata i uštedu. Takođe će smanjiti neovlašćenu upotrebu električne energije.

25. 10. 2021. u 12:19