Aleksandar Milanović

VIŠE ČASOVA SRPSKOG U ŠKOLAMA: Savet za srpski jezik Vlade Srbije na prvoj radnoj sednici utvrdio prioritete u radu

VIŠE ČASOVA SRPSKOG U ŠKOLAMA: Savet za srpski jezik Vlade Srbije na prvoj radnoj sednici utvrdio prioritete u radu

Zaštita ćirilice i srpskog jezika, rešavanje statusa srpskog jezika u školama i na fakultetima i poništavanje Zakona o rodnoj ravnopravnosti kojim se uvodi rodno osetljiv jezik - ciljevi su koji su definisani na prvoj radnoj sednici Saveta za srpski jezik. Članovi ovog tela veruju da će država imati razumevanja za njihove sugestije u vezi sa ovim važnim temama, jer je Savet i osnovan kao spona između države i struke, čiji glas mora da se čuje prilikom donošenja važnih odluka o jeziku. Ukazuju da to do sada nije bio slučaj i da je glas struke ignorisan prilikom donošenja zakona i propisa.

18. 07. 2023. u 15:00