LOKALNA samouprava u Negotinu subvencioniše 10 besplatnih uzoraka zemljišta za poljoprivredne proizvođače sa teritorije ove opštine, dok resorno Ministarstvo poljoprivrede plaća po četiri uzorka zemljišta po registrovanom poljoprivrednom proizvođaču.

Komentari (0)