SAMO zbog konvencije, da se navede autor teksta predstave, ovde je naveden Branislav Nušić. Predstava "Vlast", koju su Tijana Grumić (dramaturg) i Milan Nešković (autor adaptacije i režije) sačinili pod ovim naslovom i imenom nema više mnogo veze sa originalom.

Komentari (0)