ZA PARTIJU I TITA: Autor Nemanja Dević razotkriva mnoge istorijske mitove i istinu o srpskim partizanima

D. B. M.

09. 08. 2021. u 14:25

O PARTIZANSKOM pokretu u Srbiji do danas je napisano skoro 10.000 stručnih i memoarsko-publicističkih radova. I pored toga, mnoga pitanja iz ovog perioda ostala su otvorena. Kakav je bio sastav partizanskih odreda 1941. i kojim idejama su bili vođeni ljudi koji su im pristupali?

ЗА ПАРТИЈУ И ТИТА: Аутор Немања Девић разоткрива многе историјске митове и истину о српским партизанима

Službeni glasnik

U kakvom su odnosu bile oslobodilačka borba i revolucija na početku ustanka i koja je od tih ideja bila dominantna u vojnopolitičkoj praksi KPJ? Koji je bilans građanskog rata 1941. i koliko je žrtava izazvao do kraja okupacije? Koji je obim revolucionarnog terora u Srbiji 1941-1944? Kako su se partizani održali na terenu posle pada "Užičke republike" i može li se govoriti o kontinuitetu njihovog delovanja u Srbiji? Šta znamo danas o narodnim herojima, ličnostima po kojima su u socijalističkoj Jugoslaviji nazivani gradovi, a i sada se zovu ustanove i ulice u svakom gradu?

U knjizi "Za partiju i Tita" Nemanje Devića, koja je proistekla iz doktorske disertacije autora i zasnovana na raznovrsnim izvorima i bogatom naučnom aparatu, nalaze se odgovari na ova pitanja bez bojazni od tabu-tema. Novo izdanje "Službenog glasnika" nas oslobađa mnogih istorijskih mitova i približava istini o srpskim partizanima.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)