DINAR JOŠ DONOSI VIŠE OD EVRA: Analiza Narodne banke Srbije pokazuje da je isplativija štednja u domaćoj valuti

S. B.

16. 08. 2022. u 11:11

ŠTEDIŠA koji je u junu prošle godine banci poverio 100.000 dinara na godinu, zaradio je 1.830 dinara.

ДИНАР ЈОШ ДОНОСИ ВИШЕ ОД ЕВРА: Анализа Народне банке Србије показује да је исплативија штедња у домаћој валути

Foto Tanjug

Podjednako štedljivi građanin, koji je tokom ovog perioda na štednom računu oročio 851 evro, što je zapravo ista suma novca, u ovom periodu je profitirao - 500 dinara.

Najnovija analiza isplativosti štednje Narodne banke Srbije, urađena za period od juna 2012. do juna 2022. godine, potvrdila je veću isplativost štednje u domaćoj valuti.

Tako je jer je u međuvremenu dinar mirovao. Evro je pre deceniju vredeo 115,7, a danas 117,4 dinara. Banke su, međutim, na dinare davale veću kamatu. Isplativiji su i jer na dinarsku štednju država ne obračunava porez. Dinarska štednja je tokom poslednje decenije povećana gotovo pet puta i krajem juna 2022. godine dostigla je 85,9 milijardi dinara. I devizna štednja beleži rast u poslednjih deset godina, sa 7,9 milijardi evra polovinom 2012. godine na 13,2 milijarde evra polovinom 2022. godine.

- U prvoj polovini godine ukupna štednja stanovništva raste, što je pokazatelj očuvanog poverenja građana u domaći finansijski sistem - ističu u NBS.

- Pojačavanje globalne neizvesnosti kao posledice izbijanja krize u Ukrajini, koja se nadovezala na dvogodišnju pandemiju, imalo je za posledicu rekordnu tražnju građana za stranom gotovinom, što je dovelo do određene promene valutne strukture štednje u korist devizne, na račun dinarskih depozita. Zahvaljujući aktivnostima NBS kojima je očuvana stabilnost kursa dinara prema evru i omogućeno nesmetano snabdevanje domaćeg finansijskog sektora stranom gotovinom, ova kretanja su već tokom aprila zaustavljena, od maja su ponovo prisutni apresijacijski pritisci, a od juna se nastavlja rast dinarske štednje.

Računica NBS pokazuje i koliko je štednja u domaćoj valuti oročena na godinu dana i zanavljana u periodu od deset godina bila isplativija od depozita položenog na isti rok u evrima. Tako bi štediša koji je štedeo u dinarima na ulog od 100.000 dinara, posle decenije oročenja dobio više od 44.000 dinara više od štediše koji bi u istom periodu na deviznu štednju u evrima položio istovetni iznos.

INTERVENISALI NA TRŽIŠTU

OD maja do danas, NBS je intervenisala kupovinom više od milijardu evra.

- I pored znatne neto prodaje deviza u ovoj godini u prva četiri meseca, devizne rezerve su ostale na visokom nivou i na kraju jula su iznosile 15 milijardi evra - kažu u NBS.

- To osigurava pokrivenost od oko pet meseci uvoza robe i usluga. Uprkos geopolitičkim tenzijama, učešće javnog duga u projektovanom BDP-u za 2022. je u junu smanjeno na nivo od 53,2 odsto, a učešće problematičnih kredita spušteno je na najniži nivo i u junu je iznosilo 3,3 odsto.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (2)

POTPUNI SUNOVRAT BRITANSKE FUNTE: Probijen je istorijski minimum