POSLEDICE udarca u glavu većinom se ispoljavaju odmah i traju kratko vreme nakon povrede. Međutim, kod određenog broja ljudi one mogu da ostanu trajne, a da se jave tek nakon tri meseca od povrede. U ovom slučaju lekari govore o postkomocionom sindromu.

Komentari (0)