TAČKA na tekst Temeljnog ugovora, koji Srpska pravoslavna crkva treba da potpiše sa Vladom Crne Gore, mogla bi da bude stavljena na narednoj sednici Sinoda SPC, a druga opcija je da usledi nova korekcija njegovih dvadeset članova.

Komentari (0)