Pljevlja uskoro u deponijama?

M. D.

sreda, 10. 04. 2013. u 08:10

Пљевља ускоро у депонијама?
Ukoliko se gradi drugi blok Termoelektrane, neophodno novo odlagalište. Pogodna lokacija kopovi Potrlice gde se eksploatisao ugalj

PLJEVLJA - Ukoliko dođe do gradnje drugog bloka Termoelektrane, delovi kopa Potrlica, u kojima je okončana eksploatacija uglja, mogli bi da se u narednom periodu koriste kao lokacija za deponovanje pepela i šljake.

Eksploatacioni vek deponije na Maljevcu je pri kraju, a u najskorije vreme će morati da se otvori nova deponija.

Elektroprivreda je još pre par godina pokrenula aktivnosti oko nove deponije koja bi trebalo da se gradi u mestu Šumani, udaljenom oko 500 metara vazdušne linije od Maljevca. Za taj lokalitet platila je Rudniku uglja više od sedam miliona evra za napuštane kopove.

- Izrada idejnog projekta je u toku, ali preduslov za realizaciju je usvajanje prostorno-urbanističkog plana - kazali su iz EPCG.

Nova deponija u Šumanama mogla bi da posluži za odlaganje nusprodukata Termoelektrane u narednih 16 do 20 godina, sa radom postojećeg bloka TE. U slučaju da dođe do izgradnje drugog bloka, vreme za odlaganje pepela na ovoj deponiji bilo bi upola kraće.

MALjEVAC NA Maljevcu je u minule tri decenije deponovano oko 12 miliona tona pepela i šljake, a EPCG radi na projektu stabilizacije zemljane brane sa rekultivacijom deponije nakon eksploatacije.

Studija izbora lokacije deponije pepela i šljake TE "Pljevlja", koju je uradio "Energoprojekat" iz Beograda još devedesetih godina prošlog veka, predvidela je četiri moguće lokacije. Radi se o lokaciji u dolini Babića potoka, 2,5 kilometara od Pljevalja, Površinskom kopu Rudnika uglja Borovica, lokaciji u dolini Crvenog potoka 6,5 kilometara od grada i kopu Potrlica, koji je najbliži gradu.

Tada je studija dala prioritet lokaciji u napuštenom kopu Borovica, ali ta deponija, sa izgradnjom drugog bloka, mogla bi da se koristi desetak godina.

Prema nekim procenama EPCG, nakon Borovice najpogodnije bi bilo deponovati pepeo u kopu Potrlica. Odlaganje pepela i šljake u ovom kopu, ukoliko se izgradi drugi blok TE "Pljevlja", moglo bi da počne za oko desetak godina.

To bi praktično značilo da će deponija nusprodukata, koji bi se verovatno dopremali kamionima iz oba bloka elektrane, biti udaljena ispod kilometra vazdušne linije od centra grada.

Blizina grada kao i transportovanje kamionima moglo bi da stvori dodatne ekološke probleme, iste one koje sad imaju meštani Zbljeva, jer prašina koja se diže iz rudničkog kopa često prekriva grad.

U EPCG, međutim, tvrde da će se opredeliti za onu varijantu tehnologije pripreme i prevoženja pepela i šljake koja neće negativno uticati na kvalitet života ljudi i životnu sredinu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije