SVAKIM danom, tačnije svake noći, pod testerom se od buke tresu vlasnici parcela u opštini Bosilegrad, sa kojih nestaju najkvalitetnije, viševekovne bukove šume. Domaćini ove, za njih dragocene imovine, jedino bogatstvo predaka koji su ostavili svojim naslednicima, gotovo da ne veruju kad umesto šume zateknu golu ledinu.

- Na delu je kriminal, a mi sumnjamo da se odvija pod zaštitom lokalnih moćnika. Ne želimo da verujemo da oni imaju pokriće u republičkim institucijama na koje se pozivaju. Zato apelujemo i tražimo da se uključe u rešavanje naših problema. Imovina nam je ugrožena i oteta, a mi smo bespomoćni i uplašeni. Svaki pokušaj da zaustavimo ovo bezakonje je rizik za naš život. Prete nam, dođite i uverite se - navodi se u pismu "Novostima", koje potpisuju oštećeni vlasnici, uz molbu da im se imene ne navode.
Potvrda ovog pisma najrečitija je na primeru porodice Mitov koja spisima dokumentuje zloupotrebe. Tvrde da je lokalna šumska uprava odobrila masovnu, bespravnu seču na njihovoj imovini, a da drugi nadležni organi kojima se obraćaju ćute.

- Naši preci i mi smo svoju šumu domaćinski održavali sve do početka bespravne seče 2013. godine - govori Mirjana G. Mitova čija se porodica, bliži i dalji rođaci, obratila na 20 adresa: od opštine i regiona, do republičkih institucija, ukazujući na suštinsko pitanje - na osnovu kojih dokumenata je Šumska uprava u Bosilegradu dozvolila ovakvu bespravnu seču?

Reč je, kaže Mitova, o oko dva hektara bukove šume, na parceli 4906, sa viševekovnim stablima, kojih više nema. Mereno kubicima, to je više hiljada najkvalitetnijeg drveta, čija cena dostiže i do 50 evra po metru kubnom.

- Prijavljivali smo, molili, tražili rešenje, ali odgovora nije bilo - kaže Mirjana G. Mitova.


Ona tvrdi i da su u opštinskom katastru svojevrsnim vratolomijama, a koji se odnose na njihovu, konkretnu parcelu, kao vlasnici upisana neka druga ili treća lica! Potom je navedena nepokretnost, satelitski snimljena kao šuma, upisana - kao livada! Posečena stabla odlaze preko granice atara opštine Bosilegrad i završavaju u tamošnjim pilanama.

- Uprkos činjenici da smo, moja porodica i ja, naslednici vlasnika šume, u junu 2018, uputili žalbu na rešenje Opštinskog katastra, koji je pogrešno upisao vlasništvo i promenio namenu naše parcele, seča je nastavljena - kaže Mirjana G. Mitova. - Šta nam ostaje? Krivične prijave?! Nije ovo samo problem moje porodice, želim da se nepravda ispravi i prema drugima.

Sudeći po razgovoru koji smo sa njima obavili, nadležni u Šumskoj upravi Bosilegrada potvrđuju da znaju za problem, ali da za njega nisu odgovorni.

- Dobili smo odobrenje od nama pretpostavljene uprave, da odobrimo seču ljudima koji su se pojavili i dokumentovali da su oni vlasnici parcele - kazali su, za "Novosti", u Šumskoj upravi Bosilegrada.
Na pitanje čime su dokazali da su vlasnici, odgovaraju:

- Pokazali su fotokopije ličnih karata i vlasnički list koji im je dao katastar. Šta njima daje katastar, da li su oni uknjiženi ili nisu, nije naša nadležnost da proveravamo. Ako su oštećeni u pravu, neka tuže. Sva posečena stabla smo popisali.
Iz opštinskog katastra u Bosilegradu, mada su obećali, ni na jedno naše pitanje nisu odgovorili.

ŠTA JE NA SNIMCIMA IZ SATELITA

MIRJANA Mitova nadležne u "Srbijašumama" suočila je sa slikom poslednjeg snimka iz satelita, na kojoj se jasno vidi da je na njihovoj parceli zapravo raskošna šuma. U katastru se, međutim, videla livada. Iz "Srbijašuma" su, odmah, pozvali potčinjene u opštinskoj upravi. Naredili im da se time pozabave.
- Ali, samo usmeno - kaže Mitova.