- OVOM prilikom želim da demantujem i uputim najoštrije kritike u vezi se vašim zlonamernim i netačnim izjavama i ličnim mišljenjem, koje je vaš zaposleni, neuropsihijatar, Vojin Lilić, dao pojedinim medijima, odnosno objavio na društvenim mrežama, a koje se tiču, nažalost preminulog pacijenta R. S. (69).

Ovim rečima se direktor niškog KC prof. dr Zoran Radovanović dopisom obratio direktoru Specijalne psihijatrijske bolnice Gornja Toponica dr Milanu Stanojkoviću i ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru.

- Odamah nakon saznanja, da je pomenuti pacijent tog dana medicinski sagledan u našoj ustanovi, u ambulanti Klinike za plućne bolesti, zatražio sam izveštaj od rukovodioca ove OJ, verujte mi da sam upoznat sa svakim detaljem i da prema tom izveštaju, ni prema jednoj medicinskoj indikaciji, a ako uzmemo u obzir trenutno psihičko stanje pacijenta, on nije morao biti primljen u KC Niš na dalju hospitalizaciju - navodi se između ostalog u reagovanju direktora Radovanovića.