PONUDU od 1,2 milijarde evra za kupovinu 58 odsto kapitala "Telekoma Srbija" dao je američki investicioni fond "Apolo". Kako "Novosti" saznaju, plan fonda je da kupi srpskog teleoperatera, "sredi" stanje u kompaniji i posle dve godine je ustupi, odnosno proda "Dojče telekomu".

Srpska strana, pak, od prodaje većinskog državnog paketa očekuje 1,5 milijardi evra, mada se, prema poslednjim informacijama, prihvatljiva kupoprodajna cena spustila na 1,4 milijarde. Na konačan iznos će svakako uticati i socijalni program, koji je usaglašen i očekuje se da ga potpiše još samo premijer Srbije.

Kako "Novosti" saznaju u Vladi Srbije, socijalni program "težak" je oko 80 miliona, a mogao bi sa pripadajućim porezima i drugim nametima da dostigne i 200 miliona evra. Kupac "Telekoma" njime bi se obavezao da prvih šest meseci ne otpusti nijednog radnika. Narednih pola godine svako ko se prijavi za dobrovoljni odlazak sa posla mogao bi da računa sa otpremninom od 1.000 evra po godini staža, dok onima koji radno mesto napuste u drugoj i trećoj godini, sleduje 750 evra po godini staža.

Osim "Apolo" fonda, među ozbiljnijim kandidatima za kupovinu "Telekoma" pominje se i ruski operater koji takođe daje cenu iznad jedne milijarde evra. Međutim, spekuliše se da je srpska strana više sklona da prednost da zapadnim fondovima, dok se iz nekih izvora može čuti i da Rusi, u stvari, žele da onemoguće prodaju domaćeg operatera.

Iako privatizacioni savetnik, francuski "Lazard", nije obelodanio procenjenu vrednost "Telekoma Srbija", očigledno je da je ona znatno manja nego prilikom prošlog tendera. Tada je 100 odsto akcija vredelo 2,45 milijardi evra.

Srbija za 58 odsto očekuje od 1,4 do 1,5 milijardi evra, ali će kroz ovu privatizaciju novi kupac automatski postati vlasnik 73 odsto "Telekoma". Naime, država je vlasnik 58 odsto kapitala, mali akcionari u rukama imaju 21,89 odsto udela, dok je ostatak od 20 procenata u vlasništvu samog "Telekoma". Tih 20 odsto sopstvenih akcija, mora prvo da se besplatno raspodeli. Građanima ide 15 odsto, a sedam odsto sadašnjim i bivšim radnicima, kao i penzionerima ove kompanije. Ostatak pripada većinskom vlasniku "Telekoma", tako da će on kupujući 58 odsto kapitala, u stvari postati vlasnik još 15 odsto više.


LIČNA KARTA

Investicioni fond "Apolo" osnovan je 1990. godine, a trenutno upravlja sredstvima i imovinom vrednom 163 milijarde dolara. Prema podacima sa zvanične internet-stranice, ovaj fond upošljava 886 ljudi, uključujući 331 stručnjaka za ulaganja, koji su locirani u 15 kancelarija u svetu.