Trećina udaljenih ponovi nasilje, čak 6.002 nastavi sa zlostavljanjem: Zabrinjavajuća statistika Autonomnog ženskog centra

V. C. S.

petak, 03. 07. 2020. u 16:00

Трећина удаљених понови насиље, чак 6.002 настави са злостављањем: Забрињавајућа статистика Аутономног женског центра

Foto: Depositphoto

Samo u prošloj godini zabeleženo 28.000 slučajeva porodičnog zlostavljanja, a za tri godine - 145.000
POLICIJA je prošle godine registrovala 28.214 slučajeva porodičnog nasilja i u dve trećine izdala naređenje o sprovođenju hitnih mera, kao što su udaljenje učinioca iz stana ili zabrana prilaska, objavio je Autonomni ženski centar.

U čak 97 odsto slučajeva tužilaštva su predložila produženje policijskih mera na mesec dana, što su sudovi najčešće usvajali. Ipak, nasilje je ponovilo 6.002 ljudi, odnosno svaki treći kojem su izrečene hitne mere! Zanimljiv podatak je i da je te mere prekršilo 1.809 nasilnika.

U najvećem broju slučajeva zlostavljači su bili muškarci, dok su žrtve u dve trećine bile žene. Prema tvrdnjama AŽC, samo pet odsto izrečenih hitnih mera obuhvata zaštitu dece.

- Na sastancima grupe za koordinaciju i saradnju razmatrano je čak 51.911 slučajeva nasilja u porodici, za četvrtinu više nego prethodne godine. Podaci govore da je izrađeno 18.648 individualnih planova zaštite i podrške žrtvama, što je čak 42 odsto više nego prethodne godine - kažu AŽC.

SUPRUGE MALTRETIRAJU MUŽEVE I NAD muškarcima nasilje u najvećem broju slučajeva vrše muškarci. Zanimljivo je da je u više od trećine slučajeva to nasilje sina nad ocem, a u četvrtini obratno. Kada je u pitanju nasilje između majki i kćerki, proporcija je obrnuta. Najčešći ženski zlostavljač nad muškarcem je njegova supruga.

Oni konstatuju da je znatno povećan angažman specijalizovanih profesionalaca u policiji, tužilaštvu i centrima za socijalni rad, ali da nedostaju vreme i kapacit za izradu individualnih planova zaštite i podrške žrtvama. Takođe postavljaju pitanje da li su oni koji ponove nasilje strože sankcionisani ili im se ponovo izreknu samo mere.

- Deca ostaju "nevidljive žrtve" i kada doživljavaju nasilje i kada mu svedoče - kažu u AŽC.

U Ministarstvu pravde odgovaraju da su se u junu navršile tri godine od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, o čijoj delotvornosti svedoče postignuti rezultati.

- Za tri godine multisektorske grupe su se sastale 8.185 puta, razmotreno je 145.750 prijavljenih slučajeva nasilja i izrađeno 43.797 individualnih planova zaštite. Ako se podaci uporede sa periodom kada multisektorska saradnja nije bila obavezna, vidi se delotvornost Zakona - kažu u Ministarstvu.

Oni podsećaju i da suzbijanje porodičnog nasilja ne reguliše samo ovaj, već i Porodični zakon, kao i Krivični i Zakonik o krivičnom postupku, a sve informacije u vezi sa primenom su javne i transparentne.

U Udruženju za borbu protiv nasilja u porodici "Hajr" konstatuju da je zlostvljanje postojalo i u vreme vanrednog stanja. Da su u pravu pokazuju podaci sa sajta "isključi nasilje.rs." Samo u maju državni organi su registrovali 1.866 žrtava, od čega su 1.331 bile žene, a 535 muškarci.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije