Zamenica zaštitnika građana Gordana Stevanović danas je povodom Svetskog dana deteta 20. novembra izjavila da su siromaštvo i rizik od siromaštva i dalje gorući problemi dece u Srbiji.

"Više od 30 odsto dece u Srbiji živi na granici siromaštva, a preko 34 odsto dece koja žive samo sa jednim roditeljem izložena su siromaštvu", rekla je Gordan Stevanović agenciji Beta.

Ona je dodala da su posebno osetljive grupe dece sa smetnjama u razvoju, sa invaliditetom, teško bolesna deca, deca koja žive i rade na ulici, deca koja žive u ruralnim sredinama, i istakla da društvo u ovom trenutku nema adekvatan odgovor na probleme s kojima se oni suočavaju.

"Svi smo svedoci da roditelji dece sa smetnjama u razvoju, sa invaliditetom, kao i roditelji teško bolesne dece često napuštaju posao, jer sistem ni njima, ni deci ne pruža adekvatne usluge i podršku", rekla je Gordana Stevanović.

Zamenica zaštitnika građana podsetila je da je ta institucija 2013. godine podnela zahtev Skupštini Srbije da se promeni Zakon o radu i Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom kako bi se omogućiilo da ti roditelji imaju određene prihode kako bi mogli da se bave svojom decom.

"Nažalost, do današnjeg dana te odredbe koje smo mi tražili nisu promenjene", kazala je Gordana Stevanović.

Govoreći o inkluzivnom obrazovanju, ona je ocenila da je evidentan pomak od 2009. godine kada je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja uvedeno inkluzivno obrazovanje.

"Dobar je pomak u našoj zemlji što smo 2009. godine uveli inkluzivno obrazovanje u Srbiji, ali kroz naš rad možemo da primetimo da sistem u punoj meri ne podržava inkluziju onako kako bi trebalo da bude", kazala je zamenica zaštitnika građana.

Prema njenim rečima, u nekim jedinicama lokalne samouprave i dalje ne postoje personalni asistenti za decu, a u školama se dešava da nastavnici ne pružaju adekvatnu podršku toj deci.

"To je nešto na čemu radi zaštitnik građana s resornim ministarstvom i resornim institucijama, jer je položaj te dece i te kako osetljiv i sistem mora da se menja kako bi u punoj meri deca koja su u inkluziji koristila ono što im je zakon dao kao mogućnost", rekla je Gordana Stevanović.