raspad SFRJ

VREME RASPADA I ANTISRPSKE KLIME: Istoričarka Jelena Guskova o knjizi Spoljna politika Rusije u godinama jugoslovenske krize (1985-1995)

VREME RASPADA I ANTISRPSKE KLIME: Istoričarka Jelena Guskova o knjizi "Spoljna politika Rusije u godinama jugoslovenske krize (1985-1995)"

ČVRSTE istorijske niti između ruskog i srpskog naroda nisu pokidane ni pre trideset godina u vreme raspada SSSR-a i SFRJ kada ruska diplomatija, nažalost, nije ispunila očekivanja Srba,a neće biti prekinute ni danas, uprkos pritisku Zapada na vašu zemlju zbog rata u Ukrajini. Rusija i Srbija se neće potpuno udaljiti mada je vaše rukovodstvo prinuđeno da balansira. Sigurna sam da ćemo zajedno pobediti i napraviti novi i pravedniji svet.

25. 05. 2022. u 09:49

ISTORIJSKI DODATAK - NEPRIJATELJI I  ŠPIJUNI: U procenama Službe bezbednosti beogradski intelektualci su bili krivi za sve nedaće u SFRJ

ISTORIJSKI DODATAK - NEPRIJATELJI I ŠPIJUNI: U procenama Službe bezbednosti beogradski intelektualci su bili krivi za sve nedaće u SFRJ

JEDAN OD osnovnih sporova SK Srbije i ovih intelektualaca bio je odnos prema Srbima izvan Srbije. Oni nisu želeli da Srbija ne pokazuje nikakvo interesovanje za sudbinu srpskog naroda van Srbije. Nisu prihvatali da su Srbi i Crnogorci dva naroda. Suprotstavili su se podizanju NJegoševog mauzoleja. Rezultat njihovog rada bila je "bela knjiga" pod naslovom "O sumraku Lovćena", objavljena u beogradskom dvobroju (27-28) časopisa "Umetnost", koji je zabranjen.

20. 05. 2022. u 17:14

ISTORIJSKI DODATAK - ŽIGOSANI KAO NACIONALISTI I ŠOVINISTI: Potpisnici Predloga za razmišljanje u raljama tajne policije

ISTORIJSKI DODATAK - ŽIGOSANI KAO NACIONALISTI I ŠOVINISTI: Potpisnici "Predloga za razmišljanje" u raljama tajne policije

NEKE OD SASTAVLJAČA i potpisnika "Predloga za razmišljanje" jugoslovenske i srpske vlasti i tajna policija označili su i pre sastavljanja i potpisivanja tog teksta kao srpske nacionaliste i šoviniste. U komunističkoj Jugoslaviji, u kojoj je nad srpskim narodom visila hipoteka velikosrpskog nacionalizma, hegemonizma i šovinizma, ta optužba je optuženog odmah svrstavala u red državnih neprijatelja. Ali, ona nije bila jedina.

19. 05. 2022. u 17:14

ISTORIJSKI DODATAK - PARTIJA HOĆE DA IZNUDI POKAJANJE: Savez komunista kažnjava svoje članove potpisnike Predloga za razmišljanje

ISTORIJSKI DODATAK - PARTIJA HOĆE DA IZNUDI POKAJANJE: Savez komunista kažnjava svoje članove potpisnike "Predloga za razmišljanje"

MEĐUNACIONALNI odnosi u Jugoslaviji dodatno su se zaoštrili u martu 1967, a povod je bio "jezičko pitanje". Sastavljanjem dokumenata o jeziku hrvatski i srpski intelektualci stavili su ga u sam vrh političkih pitanja. Ovo pitanje je i do tada bilo prisutno u javnosti, ali tada je postalo jedna od osnovnih preokupacija vlasti.

18. 05. 2022. u 17:14

ISTORIJSKI DODATAK - OD LAŽNE ISTORIJE DO DVOSTRUKIH STANDARDA: Kojim se sve floskulama služila antisrpska politika

ISTORIJSKI DODATAK - OD LAŽNE ISTORIJE DO DVOSTRUKIH STANDARDA: Kojim se sve floskulama služila antisrpska politika

ŠTO NAS VIŠE ubeđuju da se manemo prošlosti i okrenemo budućnosti, naša zaokupnjenost istorijom je sve veća. Samo je, međutim, na prvi pogled reč o istoriji, ili samo o istoriji, čak i ovom našem istorijskom dodatku. Sve vreme se zapravo radi i o sadašnjosti i budućnosti, ili pre svega o sadašnjosti i budućnosti. Evo, na primer, današnja tema - jezik.

13. 05. 2022. u 17:14

ISTORIJSKI DODATAK - LAŽNA POLITIČKA I NACIONALNA SIMETRIJA: Eskalacija sporova oko jezika i pokretanje partijskog mehanizma 1967. godine

ISTORIJSKI DODATAK - LAŽNA POLITIČKA I NACIONALNA SIMETRIJA: Eskalacija sporova oko jezika i pokretanje partijskog mehanizma 1967. godine

GRUPA HRVATSKIH lingvista je godinama zagovarala stavove o podeli srpskohrvatskog jezika, ugroženosti prava hrvatskog naroda i ravnopravnosti jezika, a onda su ti stavovi ugrađeni u "Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika" o kojoj je javnost upoznata 16. marta u "Večernjem listu" i 17. marta u "Telegramu".

10. 05. 2022. u 17:14

ISTORIJSKI DODATAK - STVARANJE FABRIKE NOVIH JEZIKA: Hrvatska deklaracija u suštini je označila početak kraja Jugoslavije

ISTORIJSKI DODATAK - STVARANJE FABRIKE NOVIH JEZIKA: Hrvatska deklaracija u suštini je označila početak kraja Jugoslavije

PONEKAD mi se učini da se mi ovim istorijskim dodacima bavimo nekom vrstom svetogrđa. Čak i ovaj put kad je reč o jezičkim pitanjima iz neke tamo 1967. godine. Oni koji bi i dalje da nas prevode žedne preko vode najčešće nam, naime, spočitavaju da se manemo prošlosti i da se okrenemo budućnosti, da samo uzalud gubimo vreme i energiju baveći se onim što je bilo i što je iza nas, umesto da grabimo napred i trčimo trku s drugima koji nas uveliko prestižu.

04. 05. 2022. u 17:14

ISTORIJSKI DODATAK - OTPOR HRVATSKOM ANTISRPSTVU: Odgovor grupe beogradskih književnika na zagrebački dokument o položaju književnog jezika

ISTORIJSKI DODATAK - OTPOR HRVATSKOM ANTISRPSTVU: Odgovor grupe beogradskih književnika na zagrebački dokument o položaju književnog jezika

KADA je „Deklaracija” ugledala svetlo dana na nju nije bilo zvaničnih reakcija sa srpske strane. SK Srbije je bio obavešten o događajima u Hrvatskoj, ali u vrhu srpske partije su čekali, u skladu sa politikom da „svako očisti svoje dvorište”, na reakciju hrvatskih partijskih i republičkih organa. Srpsko partijsko rukovodstvo nije zvanično reagovalo na pojavu „Deklaracije”, ali je održavalo vezu sa hrvatskim vrhom. O predstojećim reakcijama i potezima hrvatskog CK Miko Tripalo je informisao Stevana Doronjskog.

03. 05. 2022. u 17:14

ISTORIJSKI DODATAK -AMANDMANI KAO DANI ODBROJANI: Ustavna rešenja koja će Jugoslaviju koštati njenog opstanka

ISTORIJSKI DODATAK -AMANDMANI KAO DANI ODBROJANI: Ustavna rešenja koja će Jugoslaviju koštati njenog opstanka

Sve što se događalo u našoj novijoj istoriji išlo je kao po nekom paklenom planu. Ili, bez toga „kao“. Stotine hinjada Srba se pobije u Jasenovcu, i to na najzverskiji mogući i poznati način u ljudskoj istoriji ubijanja i istrebljenja, uz sve jame i druga gubilišta širom NDH, a da Titovi partizani nisu ni pokušali da to spreče, da ih oslobode, da se suoče i sudare s tim apokaliptičnim zlom i stradanjem. Ne da nisu uspeli – nego nisu ni pokušali!

28. 04. 2022. u 17:14

ISTORIJSKI DODATAK -U BEOGRADU BEZ BATINA NEMA NIŠTA: Delovi stenograma  razgovora Josipa Broza sa srpskom delegacijom 1971.

ISTORIJSKI DODATAK -U BEOGRADU BEZ BATINA NEMA NIŠTA: Delovi stenograma razgovora Josipa Broza sa srpskom delegacijom 1971.

NA 17. SEDNICI Predsedništva SKJ, održanoj na Brionima od 28. do 30. aprila 1971. izlaganje Josipa Broza nagoveštavalo je oštar zaokret u politici koju je, u prethodnoj deceniji, SKJ vodio. Najavljivao je da će, nakon reforme Federacije, svaka republika biti „svoj gazda” ali i pretio da će, ukoliko ustreba, intervenisati armija.

27. 04. 2022. u 17:14

ISTORIJSKI DODATAK -AMANDMANI ZA UVOĐENJE PRINUDNE UPRAVE U SRBIJI: Dekomponovanje jugoslovenske federacije i pitanje srpske državnosti

ISTORIJSKI DODATAK -AMANDMANI ZA UVOĐENJE PRINUDNE UPRAVE U SRBIJI: Dekomponovanje jugoslovenske federacije i pitanje srpske državnosti

PROMENE u ustavno-pravnoj strukturi federalne države otpočele su amandmanima iz 1967. i 1968. godine. Smatrajući da „fiksirana stvarnost”, koju predviđa Ustav, više ne odgovara stvarnosti života u jugoslovenskoj zajednici, Veće naroda dalo je, 17. februara 1967, inicijativu za pokretanje postupka o ustavnim promenama.

25. 04. 2022. u 17:23

ISTORIJSKI DODATAK - POTKOPAVANJE ZAJEDNIČKE DRŽAVE: Državni i partijski vrh nije uspeo da zauzda duboku političku i ekonomsku krizu

ISTORIJSKI DODATAK - POTKOPAVANJE ZAJEDNIČKE DRŽAVE: Državni i partijski vrh nije uspeo da zauzda duboku političku i ekonomsku krizu

KRAJEM pedesetih i početkom šezdesetih godina 20. veka Jugoslavija se nalazila u dubokoj unutrašnjoj krizi. Kriza je istovremeno bila državna, partijska, idejna, organizaciona, politička, ekonomska, društvena, moralna... Državni i partijski vrh suočio se sa činjenicom da iznova mora da preispita svoje poglede na nacionalno pitanje i problem državnog uređenja.

26. 01. 2022. u 17:14