zdravlje

Planirajte ultrazvuk u trudnoći

Planirajte ultrazvuk u trudnoći

Iako se ne radi o bolesti, period trudnoće je posebno osetljiv i zahteva stalan medicinski nadzor. Praćenje trudnoće počinje od momenta kada se ustanovi i traje do porođaja. Zdravstveno stanje trudnice i ploda može da zahteva veći ili manji broj pregleda. Uobičajeno je da se pregledi obavljaju na svakih mesec dana, s tim da postoji nekoliko vrlo važnih gestacijskih nedelja u kojima treba obaviti detaljnije preglede. U nekim slučajevima, kada postoje indikacije, treba da se rade i češći pregledi.

27. 04. 2023. u 11:00

Savremena žena je negovana žena

Savremena žena je negovana žena

Nikada pre nije bilo ovako važno usporiti sat i ublažiti tragove starenja jer je negovan izgled uvek bio važan, a naročito u savremenom dobu. Dame primenjuju brojne tretmane i odlučuju se na mnoge promene i to ne samo da bi bile održale korak sa brzim tempom života, već i zato što se tako u svojoj koži osećaju bolje.

24. 04. 2023. u 10:00