Tag Dečak

Odluka Saveta za štampu

Odluka Saveta za štampu

NA osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu, na sednici održanoj 25.2. 2021. godine, jednoglasno donosi

08. 03. 2021. u 17:59