JEDNO OD NAJSTARIJIH UDRUŽENJA LOVACA: Članstvo "Gučeva" iz Loznice aktivno radi na očuvanju prirode (FOTO)

V. Mitrić

16. 03. 2021. u 14:02

LOVAČKO udruženje "Gučevo" iz Loznice, davne 1898. godine, nije samo jedno od najstarijih u Srbiji i bivšoj SFRJ, već i najorganizovanijijih, najdoslednijih poborbika prige za prirodu u živi svet u njoj.

ЈЕДНО ОД НАЈСТАРИЈИХ УДРУЖЕЊА ЛОВАЦА: Чланство Гучева из Лознице активно ради на очувању природе (ФОТО)

Foto: LU Gučevo

Još sredinom osamdesetih godina prošlog veka u Loznicu su dolazili lovci iz svih delova bivše SFRJ, kako bi saznavali kako se domaćinski stara o lovištu od ovdašnjih prekaljenih lovaca, koje je predvodio legendarni predsednik Nikola Popadić iz Runjana. Dobrim odnosima sa ovdašnjim lovcima ponosile su se, pored ostalog, njihove kolege, iz Vukovara, Ivanjić Grada, Zavidovića, Sarajeva, Zagreba, Foče, Kranja, Skoplja, Novog Sada, Titograda...

- Od 1898. godine neprekidno gazdujemp lovištem “Jadar” koje se prostire na površini od 44.286,06 hektara i broji 750 aktivnih članova-lovaca i 50 članova lovačkog podmlatka koji su raspoređeni u 9 lovnih revira - priča Vladan Vasić, agilni, stručni i vredni upravnik lovišta.

- Lovište se smatra jednim od najboljih u Srbiji a pored terena prepunih divljači lovište krase i mnogobrojni lovni objekti, ukupno 4 lovačka doma, jedan u Loznici, dva na Breziku i jedan na Iverku, 7 lovačkih kuća, fazanerija - objekat za proizvodnju uzgoj i čuvanje divljači, ograđeno lovište-uzgajalište za divlju svinju u Tronoši, mnogobrojne čeke i hranilišta.

Stanišne karakteristike su, po Vasićevim rečima, "prikladne za gajene vrste divljači –srnu, divlju svinju, zeca i fazana a najbrojnija divljač u lovištu je srna i fazan".

- Srna je najbrojnija i najrasprostranjenija krupna divljač u lovištu “Jadar”,ukupna brojnost ove divljaci je oko 1.000 jedinki u lovištu - kaže Vasić.

- Sa ovom divljači u prethodnom periodu gazdovalo se vrlo oprezno danas daje vidljive i dobre rezultate. Sledeća krupna divljač po brojnosti u lovištu je divlja svinja a njena brojnost se kreće oko 100 jedinki. Populacija zeca u lovištu Jadar je stabilna i ravnomerno rasprostranjena,brojnost fazana je na zadovoljavajućem nivou a svake godine lovište se naseli sa oko 5.000 fazana iz veštačke proizvodnje.

Pored gajenja tih vrsta divljači,u lovištu je prisutan određeni broj drugih lovostajem zaštićenih vrsta, koje se štite i koriste u skladu sa važećim propisima.Članstvo, stručna i lovočuvarska služba, aktivno radi na očuvanju biodiverziteta, zaštiti i unapređenju stanišnih uslova, prihrani divljači i racionalnom korišćenju divljači u skladu sa planskim dokumentima.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)