NA KONKURSU Grada Užica za povećanje energetske efikasnosti na porodičnim kućama u četvrtoj zoni stanovanja i objektima za kolektivno stanovanje, subvencije je dobilo 240 prijavljenih, a najveći broj su vlasnici stanova u stambenim zgradama.

Komentari (0)