Guverner NJujorka Endrju Kuomo potpisao je naredbu kojom se proglašava stanje "vanredne katastrofe" kako bi se suzbilo nasilje vatrenim oružjem. Novom strategijom nasilje vatrenim oružjem će se tretirati kao javna zdravstvena kriza.

Komentari (0)