SUDIJA za prethodni postupak doneo je rešenjem kojim je prema okrivljenom Petru Đuriću odredio meru Zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licima koja može trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravnosnažnosti presude,

Komentari (1)