KROZ glavnu železničku stanicu Prokop prema planu proći će treća linija prestoničkog metro-sistema, koja će povezati Novi Beograd i Banjicu. Konceptualno rešenje je završeno, dok se uskoro očekuje i izrada idejnog rešenja. Predviđeno je da ova linija ima 21 stanicu, a očekivano trajanje vožnje biće 34 minuta.

Komentari (1)