SA stambenih objekata, poslovnih zgrada i privatnih kuća u Novom Sadu, od 36 radioaktivnih gromobrana, uklonjen je 31, dok će preostalih pet do proleća biti demontirano i adekvatno uskladišteno. To potvrđuje Mira Radenović, članica Gradskog veća za urbanizam i zaštitu životne sredine, i naglašava da je za rešavanje višedecenijskog problema, uklanjanje radioaktivnih i postavljanje novih, "običnih" gromobrana, iz budžeta utrošeno 10,8 miliona dinara.


Radioaktivni gromobrani su izvor jonizujućeg zračenja, a šezdesetih godina prošlog veka postavljani su radi efikasnije zaštite od groma na raznim lokacijama po gradu, o kojima nije vođena tačna evidencija. Kako bi se eliminisao rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, Zakonom je propisana zabrana njihove dalje upotrebe.


- U sistematskom rešavanju problema, s obzirom na to da nije bilo podataka o lokacijama radioaktivnih gromobrana u gradu, radili smo sa Departmanom za fiziku PMF, predsednicima kućnih saveta, stambenim zajednicama - kaže Radenovićeva.


Problem je bio i definisati sredstva za model uklanjanja, upravo zbog imovinskih odnosa. Grad i Republika su dali saglasnost za njihove objekte u skladu sa Zakonom o stanovanju, što se odnosilo na 24 uklonjena radoaktivna gromobrana.


Pročitajte još: S krova opasno zrači


- Nadležne inspekcije su vlasnicima privatnih objekata predočile značaj uklanjanja radioaktivnih gromobrana i naišli na odličan odziv. Ocena je da su svi bili veoma kooperativni i odgovorni. Sav posao, od demontaže, transporta i uskladištenja radioaktivnih gromobana, sa izdavanjem potvrda da su izloženi izvori poreklom iz radioaktivnih gromobrana uskladišteni u Javnom preduzeću "Nuklearni objekti Srbije", rađen je u skladu sa Zakonom o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti - zaključila je Radenovićeva.


OPASNI SU OŠTEĆENI

RADIOAKTIVNI gromobrani imaju štetno dejstvo samo ako su oštećeni ili ako se sa njima ne postupa adekvatno, što na sreću, kod nas nije bio slučaj - kaže Radenovićeva. - I ova akcija čiji je cilj bio da Novosađani dobiju bezbedniju životnu sredinu, ostvaren je u saradnji sa građanstvom. To je potvrda da je saradnja od izuzetnog značaja i da se može mnogo toga uraditi da naš grad bude bez radioaktivnih gromobrana.