PRIVREDNICI PITAJU, NADLEŽNI ODGOVARAJU: Ko ima obavezu izdavanja elektronskih faktura?

V.N.

01. 06. 2021. u 16:00

U KOMUNIKACIJI sa nadležnim institucijama privrednici rešavaju dileme, a u ovom broju “Preduzetnika” Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova Privredne komore Srbije odgovara na najčešća pitanja:

ПРИВРЕДНИЦИ ПИТАЈУ, НАДЛЕЖНИ ОДГОВАРАЈУ: Ко има обавезу издавања електронских фактура?

Foto: Depositphotos

Kada nastaje obaveza privrednih društava za izradu normativnih akata po osnovu Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti i dostavljanja prepisa arhivske knjige?

Ministarstvo kulture i informisanja je PKS dostavilo mišljenje u skladu sa kojim se usled otežanih uslova poslovanja produžava rok za izradu obaveznih normativnih akata do 31. 12. 2021. godine, dok obaveza dostavljanja prepisa arhivske knjige nastaje 2022. godine, odnosno prepis se dostavlja do 30. aprila 2022.

Da li postoji mogućnost dobijanja evropskog standarda o elektronskom fakturisanju na bazi kojeg je rađen srpski standard?

Institut za standardizaciju Srbije je nacionalna kuća koja preuzima međunarodne i evropske standarde kao SRPS standarde i razvija i donosi i izvorne nacionalne standarde.

Pravilo u standardizaciji je da se međunarodni i evropski standardi preuzimaju u nacionalnu standardizaciju u potpunosti i u celini i to: ili na engleskom jeziku ili putem prevođenja na srpski jezik. Nacionalna komisija nema mandat da vrši bilo kakve izmene u tekstu standarda, tako da su originalna engleska verzija i odgovarajuća srpska verzija identične.

Ko ima obavezu izdavanja elektronskih faktura?

Obavezu izdavanja elektronske fakture imaju:

1) subjekti privatnog sektora po osnovu međusobnih

transakcija

2) subjekt privatnog sektora po osnovu transakcije sa

     subjektom javnog sektora

3) subjekt javnog sektora po osnovu transakcije sa

     subjektom privatnog sektora

4) subjekti javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija

5) poreski punomoćnik stranog lica u Republici  Srbiji, u smislu propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora.

Da li privredni subjekt, kod koga je došlo do smanjenja broja zaposlenih za više od 10% bez njegove krivice, gubi prava na direktna davanja po osnovu  ublažavanja posledica prouzrokovanih kovidom 19?

Zakonodavac nije propisao izuzetke za smanjenje broja zaposlenih za više od 10 odsto, pa za gubitak prava na direktna davanja nije od značaja razlog prestanka radnog odnosa (odlazak u penziju, smrt radnika, prestanak radnog odnosa po zahtevu radnika...).

Da li su preduzetnici paušalci u obavezi da svake godine do 31. oktobra tekuće godine, za narednu godinu podnose zahtev za paušalno oporezivanje Poreskoj upravi?

Preduzetnik kome je utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje, ovaj način oporezivanja koristi sve dok ispunjava uslove propisane Zakonom o porezu na dohodak građana (članovi 40, 41 i 42). Ako se uslovi ne menjaju - ne postoji obaveza da se do 31. oktobra tekuće godine, za narednu godinu podnese zahtev za paušalno oporezivanje nadležnom poreskom organu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)