O USTAVU iz 1974. godine, koji nam je deceniju i po uokvirivao društveni (i lični) život, i bio uvod u pravnoponižavajući status Srbije i raspad Jugoslavije, napisano je na desetine knjiga, rasprava i studija.

Komentari (0)