SFRJ

BROZ SE USKLAĐIVAO PREMA VOLJI VELIKIH SILA: Ognjen Karanović o uzrocima  i posledicama smene srpskih liberala (VIDEO)

BROZ SE USKLAĐIVAO PREMA VOLJI VELIKIH SILA: Ognjen Karanović o uzrocima i posledicama smene srpskih liberala (VIDEO)

NA početku tribine o smeni srpskih liberala u Centralnom komitetu Saveza komunista Srbije 1972. godine, Ognjen Karanović je naglasio da bi ovaj politički proces trebalo posmatrati u kontekstu unutrašnjih političkih okolnosti i prelamanja uticaja geopolitičkih centara moći velikih sila na Balkanu, ali svakako i kao izraz nepoverenja i netrpeljivosti Josipa Broza prema fenomenu frakcionaštva unutar jugoslovenske komunističke partije.

10. 04. 2023. u 20:50

SVEDOČENJA IZ GOLOOTOČKE BOLNICE: Legende i činjenice o ekserima u glavi

SVEDOČENJA IZ GOLOOTOČKE BOLNICE: Legende i činjenice o ekserima u glavi

NAJVEĆI zločini, kakav je golootočki, izazivaju i u postradalima i u narodu takvu razigranost pripovedačke mašte da je zatim u njegovoj hronici teško i gotovo nemoguće odvojiti legendu od stvarnih činjenica. I kad se, posle mnogo okapanja, za neki događaj dođe do svedoka koji bi mogao biti verodostojan, njegovo svedočenje obično se pokaže nedovoljnim. U svedočenju uvek ima nešto od onoga što se u legendi tvrdi, ali osnovna činjenica retko kad se potvrđuje.

27. 03. 2023. u 16:32

RAZBIJANJE SFRJ NA ŠTETU SRPSKOG NARODA: Novinar i publicista Milorad Vukašinović o hronici  rata 1999. godine

RAZBIJANJE SFRJ NA ŠTETU SRPSKOG NARODA: Novinar i publicista Milorad Vukašinović o hronici rata 1999. godine

MARTOVSKA tema Milorada Vukašinovića u Kulturnom centru Novog Sada podrazumeva sagledavanje okolnosti pod kojima se dogodio napad NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, uz poseban osvrt na „hronologiju događaja koji su uticali na promenu politike zapadnih sila u odnosu na postjugoslovenski prostor i srpski narod", kako naglašava sam predavač.

04. 03. 2023. u 21:08

FENOMEN U KOJI SU SRBI UŠLI NESPREMNI: Istoričar Ognjen Karanović o sociološkom aspektu jugoslovenstva

FENOMEN U KOJI SU SRBI UŠLI NESPREMNI: Istoričar Ognjen Karanović o sociološkom aspektu jugoslovenstva

NOVO predavanje Ognjena Karanovića donosi završni deo razgovora o istorijatu nastanka i razvoju jugoslovenske ideje i jugoslavizma kao ideologije, te analizu relacija između ova dva socio-istorijska fenomena sa jedne i kolektivne svesti srpskog etničkog korpusa sa druge strane, od nastanka jugoslovenske države 1918. godine do 1989. i raspada političko-pravnog sistema koji je definisao ustrojstvo Druge, tzv. Titove Jugoslavije.

30. 11. 2022. u 22:14