TAJKUNSKI medijski i politički najamnici danas imaju ulogu buzundžija, koji po zadatku viču i halaču ne bi li sačuvali laž koju su brižljivo gradili i sprečili istinu da ikada izađe na videlo - saopštio je Milenko Jovanov, potpredsednik glavnog odbora SNS.

Komentari (0)