Tužilac i islednik iz Posebnog odseka za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, zajedno sa policajcima Sipe preduzeli su aktivnosti u koordinaciji sa kolegama iz Slovenije, kako bi se sprečilo moguće pranje novca, povezano sa nabavom zaštitnih maski za preduzeće iz Slovenije.

Tužilaštvo BiH, zajedno sa partnerskim institucijama iz Slovenije, učestvovalo je u međunarodnoj operaciji u okviru koje su u BiH privremeno oduzeta sredstva u iznosu većem od pola miliona KM.

Aktivnosti se odnose na sumnju u prevaru prilikom nabave zaštitnih maski za jedno preduzećeiz Slovenije, u kojem su učestvovali i određeni državljani i preuzeća iz BiH.

-Zbog sumnje u nezakonite aktivnosti, zatražena je saradnja institucija BiH, pa su na predlog Tužilaštva BiH i naredbe Suda BiH policijajci Sipe preduzeli određene aktivnosti na prikupljanju dokaza i blokadi određenih novčanih sredstava. Oduzeta je određena dokumentacija od četiri firme i dva čoveka zbog sumnje u krivično delo “pranja novca” u iznosu od 586.749 KM. Istraga u ovoj međunarodnoj operaciji se nastavlja.