MOSKVA
OD STALNOG DOPISNIKA „NOVOSTI“

POSLE prestanka kontakata sa Carigradskom patrijaršijom, Ruska pravoslavna crkva je odlučila da obustavi ekumenski dijalog sa arhiepiskopom atinskim i sve grčke Jeronimom Drugim. Ruski patrijarh Kiril tokom službe neće pomenuti ime arhiepiskopa atinskog, a razlog je što se grčka crkva pridružila odluci carigradskog patrijarha Vartolomeja i priznala ukrajinsku raskolničku pravoslavnu crkvu. To je potvrdio mitropolit volokolamski Ilarion koji je zadužen za spoljne odnose.

Pročitajte još: Novi raskol na pomolu: “Pravoslavni papa” iz Istanbula želi da zagospodari i srpskom crkvom

Interesantno je da će Moskovska patrijaršija nastaviti kontakte sa sveštenicima u Grčkoj koji nisu priznali novonastalu Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Očigledno je da je na Grčku pravoslavnu crkvu, kao i prethodno na Carigradsku patrijaršiju, vršen moćan pritisak iz Vašingtona, pa je promenjen stav o ukrajinskim raskolnicima. Dugo vremena Carigradska patrijaršija, kao i Grčka pravoslavna crkva, bili su protiv samozvanaca i raskolnika u Ukrajini koji su se posle dobijanja tomosa, odnosno dokumenta o autokefalnosti posvađali.

Upravo zbog toga je čudna odluka Sabora Grčke pravoslavne crkve koji je 12. oktobra priznao pravo carigradskom patrijarhu Vartolomeju da odobrava autokefalnost. Sabor je arhiepiskopu atinskom i cele Grčke Jeronimu dao pravo da "nastavi da se bavi pitanjem priznavanja crkve Ukrajine".

Nema sumnje da će se poremetiti odnosi među pravoslavnim crkvama u svetu. Lako je prepoznatljiva želja carigradskog patrijarha Vartolomeja da postane "istočni papa", čemu se protive mnoge crkve, smatrajući Vartolomeja samo "prvim među jednakima". To znači da se sve značajne odluke u pravoslavnom svetu, među kojima je i dodela autokefalnosti, mogu donositi jedino kolektivno na saboru pravoslavnih crkava, a ne da to bude privilegija patrijarha Vartolomeja.

"Ruski egzarhat" osnovan je 1921. godine, kada je privremena uprava ruskih crkava u Zapadnoj Evropi poverena arhiepiskopu Evlogiju. Takvu odluku doneo je tadašnji patrijarh moskovski i cele Rusije Tihon, Sveti sinod i Vrhovni savet crkve.
Zbog istorijskih okolnosti 1931. godine, parohije na čelu sa mitropolitom Evlogijem privremeno su predate u nadležnosti Carigradske patrijaršije u svojstvu egzarhata, pri čemu je mitropolit naglašavao da je "to samo privremeni prekid zvaničnih administrativnih odnosa" dok se ne "uspostavi opštepriznata centralna crkvena vlast i normalni uslovi života Ruske pravoslavne crkve".

U novembru 2018. Carigradski sinod odlučio je da raspusti tu arhiepiskopiju. U septembru 2019. godine u Parizu je održan sastanak sveštenstva arhiepiskopije na kojem je, kako je saopštila Ruska pravoslavna crkva, velika većina sveštenstva prihvatila da se pripoje Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Sinod Ruske pravoslavne crkve je 14. septembra odlučio da pod jurisdikciju Moskovske patrijaršije prihvati arhiepiskopa Jovana, zajedno sa njegovim parohijama.

JAČANjE NA ZAPADU EVROPE

RUSKA pravoslavna crkva ujedinila je snage na Zapadu. Moskovski patrijarh Kiril je predao poglavaru arhiepiskopije parohija u Zapadnoj Evropi koji poštuju rusku tradiciju sinodalnu povelju o obnovi jedinstva te arhiepiskopije sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Ta povelja je arhiepiskopu Jovanu predata u moskovskom hramu Hrista spasitelja. Posle svečanog čina ta arhiepiskopija postaje deo Moskovske patrijaršije.

SAZNALI IZ MEDIJA

MITROPOLIT Ilarion zadužen za spoljne odnose u RPC tvrdi da su u Moskvi o odluci Grčke pravoslavne crkve da prizna ukrajinske raskolnike saznali iz sredstava informisanja. Mnogi grčki arhijereji koji su bili protiv priznavanja raskolničke crkve nisu mogli da se izjasne.


Hram Hrista Spasitelja u Moskvi