RATNA eksplozija na Balkanu nagovestila je mnogo onoga što je usledilo i definisala novi svetski sistem.

Ovo tvrdi predsednik američke privatne obaveštajne kompanije “Stratfor” Džordž Fridman, u analizi posvećenoj stanju u svetu. Ocenjujući da je svet sve “nestabilniji”, on ističe da su posebno Evropa i Azija (Evroazija) politički, vojno i ekonomski poremećeni.

Fridman korene ovog stanja vidi u okončanju Hladnog rata i raspadu SSSR, kad je nestala “demarkaciona linija” koja je presecala islamski svet. Prva direktna posledica bila je, kaže, kriza na Blistkom istoku, započeta invazijom Iraka na Kuvajt. Druga, raspad Jugoslavije. Rat “loših uspomena i novih strahova” delovao je tada kao jedinstven slučaj, neprimenljiv na druge delove sveta. Ispostavilo se sasvim suprotno.

- Taj rat je, zapravo, definisao novi svetski sistem, i to na dva načina. Prvo, Jugoslavija je bila južni produžetak granice između Sovjetskog Saveza i Zapadne Evrope. Ono što se dogodilo u Jugoslaviji otvorilo je pitanja, koja je većina tad ignorisala, o dugoročnim posledicama dešavanja u toj graničnoj zemlji. Drugo, rat se, između ostalog, koncentrisao oko istočno-zapadnog raskola hrišćana i muslimana, a najgore krvoproliće dogodilo se upravo u tom kontekstu. SAD i NATO su se zauzeli na Kosovu protiv Srbije, uprkos ruskim protestima, a Moskva je na kraju skrajnuta iz mirovne misije koja je smirila rat. Eksplozija na Balkanu predvidela je mnogo od onoga što je usledilo kasnije - tvrdi Fridman.

Hladni rat je, kaže, odložio, a blagostanje devedesetih prikrilo, slabosti koje je ogolila svetska ekonomska kriza 2008. godine. Sad smo svedoci bujanja onoga što odavno tinja.

- Evropa je krajnje iscepkani skup nacionalnih država. Kina održava centrifugalne sile uz pomoć čvrste ruke vlade u Pekingu. Rusija nije jednaka Americi, ali ni bespomoćni bogalj koji može da se ignoriše i da mu se pridikuje. Mapa Bliskog istoka, koju su stvorili Otomansko carstvo i Evropljani, skrivala je pritajene sile koje sad dižu glave. SAD su i dalje najmoćnija nacija, ali to ne znači da mogu, ili imaju interes, da rešavaju probleme sveta, i poseduju snage spremne da stanu pred te sile i ubede ih da stanu - zaključuje Fridman.

NEEFIKASNI NATO I MMF

INSTITUCIJE iz vremena Hladnog rata postale su neefikasne. Iako NATO povećava prisustvo i treninge u Istočnoj Evropi, to je vojni savez kome nedostaje osnovna vojna supstanca. Međunarodni monetarni fond postao je, u mnogim slučajevima, problem, a ne rešenje ekonomskih teškoća. SAD izbegavaju uplitanje u ekonomske probleme Evrope i Kine i ograničeno se eksponiraju na Bliskom istoku. Ipak, sve više se direktno bave Rusijom, iz iskonskog straha od uzdizanja evropskog hegemona - kaže Fridman.