U OKVIRU obeležavanja 21. maja - Dana grada Zvornika, u Svetosavskoj galeriji otvorena je zajednička izložba arhivskih dokumenata Arhiva RS i Istorijskog arhiva iz Užica, pod nazivom "Mostovi na krivoj Drini", na kojoj je izloženo 25 mostova na reci Drini.

- Arhiv RS ima razvijenu saradnju sa Srbijom, a ona sa Istorijskim arhivom iz Užica traje 10 godina. Imamo potpisan i Sporazum o saradnji, čiji je jedan od rezultata i ova izložba, a između ostalog saradnja se odvija u izdavanju knjiga, publikacija, monografija, organizovanjem naučnih i drugih skupova - rekao je Bojan Stojnić, direktor Arhiva RS.


PROČITAJTE JOŠ:
GODIŠNjICA STRADANjA 12 BANjALUČKIH BEBA: Pitao sam - "zašto decu?", odgovor je bio "nisu naša"

Direktor Istorijskog arhiva Užica i autor izložbe Željko Marković je rekao da je najstariji most na drini Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, a najmlađi "Bratoljub" kod Bratunca.

- Na Drini ima 25 mostova, a uzimajući u obzir da smo uspostavili ovaj most saradnje između našeg Arhiva i Arhiva Republike Srpske, može se reći da sada na Drini postoji i 26. most - rekao je Marković.