Na realizaciju dosadašnjih aktivnosti na izgradnji Hidroelektrane "Dabar", koje uključuju pristupne puteve, dalekovodnu mrežu, iskopavanje dela glavnog tunela, eksproprijaciju zemljišta i drugo, do sada je uloženo oko 95 miliona maraka.

Predviđeno vreme izgradnje svih objekata HE Dabar je maksimalno četiri godine.
U Ministarstvu energetike i rudarstva RS su istakli da su trenutno u toku sveobuhvatni radovi na iskopu glavnog tunela.

- Do sada je ukupno iskopano 5,5 kilometara glavnog tunela i pristupni tuneli u dužini 800 metara – istakli su u ovom ministarstvu.

Pročitajte još - Puna podrška Vlade RS Hercegovini

Izvođač ovih radova je preduzeće "Integral inženjering" iz Laktaša.
Takođe, u proteklom periodu su završeni svi pripremni radovi, te su izgrađeni pristupni putevi u dužini od 30 kilometara, zatim 33 km dalekovodne mreže sa šest trafostanica, čime je obezbeđeno napajanje gradilišta električnom energijom sa dvije strane (Berkovići i Nevesinje), a izgrađen je i sistem za snabdevanje vodom gradilišta i lokalnog stanovništva.

- Hidroelektrana "Dabar" je 17. januara 2019. godine raspisala Javni poziv za učešće u postupku takmičarskog dijaloga za finansiranje i izgradnju preostalih objekata HE Dabar. Ugovor o izgradnji će biti baziran na modelu EPC+F (Engineering, Procurement, Construction and Financing) uz jasno definisane obaveze potpisnica ugovora – potvrdili su u Ministarstvu energetike i rudarstva RS.