SVAKE godine, tokom prolećne i jesenje selidbe ptica, iznad Balkana, mediteranskih ostrva, Bliskog Istoka i severne Afrike, krivolovci ubiju ili uhvate oko 300 miliona ptica! Deo ovog selidbenog puta vodi i preko Srbije gde se godišnje krivolovi između 125.000 i 170.000 divljih ptica. Gotovo polovina su prepelice i grlice, koje šverceri potom krijumčare, uglavnom, u Italiju. Osim toga, na meti su i mnogobrojne ugrožene vrste koje se nalaze na svetskim crvenim listama.

MILIONI

Ove alarmantne podatke Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, predočilo je nadležnim državnim institucijama, zahtevajući da se spreči krivolov i šverc zaštićenih ptica. Prema rečima Milana Ružića iz ovog Društva povod za ovaj apel je sve češće pisanje štampe na Zapadu o porastu broja Italijana koji preko raznih agencija dolaze u Srbiju radi ubijanja ptica. Ova “industrija”, ukazuje naš sagovorni, godišnje je “teška” oko 10 miliona evra, pa se dolazi do zaključka da je na crnom tržištu Srbije, danas unosniji šverc ptica nego droge!

- Srbija je, nažalost, uz Albaniju, Rumuniju, Bugarsku, Grčku i druge balkanske države, među najgorim primerima organizovanog krivolova na divlje ptice u svetu. Ogroman problem su takozvani lovni turisti, poput Italijana, Maltežana i Grka koji masovno ubijaju ptice van svojih država. Glavnica ovog “turizma” odvija se u sivoj zoni gde vlada velika korupcija. Organizatori takvih lovova dovode neprijavljene goste, pa im dozvoljavaju lov na zaštićene vrste ili da dozvoljene odstrelne kvote lovnih vrsta višestruko prebace - tvrdi Ružić.

Tokom 2001. godine Evropu i Srbiju tresla je afera “Balkanske ptice”. Naime, italijanska policija je godinama pratila i na kraju uhapsila organizovanu grupu krivolovaca i švercera na divlje ptice koja je samo iz Srbije, tokom godina, iznela oko 2.000.000 ubijenih ptica! Pojedinci su, tvrdi Ružić, uhapšeni, ali ništa značajno nije urađeno.

- Tokom 2014. Ministarstvu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, poslali smo 28 prijava za krivolov, šverc divljih ptica i nezakonitu trgovinu zaštićenim vrstama ptica. Uputili smo devet zahteva za asistenciju nadležnim policijskim upravama i stanicama kada smo na licu mesta utvrđivali krivolov. U nekoliko slučajeva nadležni inspektori za lovstvo nisu želeli da izađu na teren, ili nisu želeli da podnesu prijave za krivolov - tvrdi Ružić.

ZAMRZAVANjE OD ptica selica, na Balkanu su najugroženije prepelice, grlice, prdavci, više vrsta pataka i gusaka, ždralovi, čaplje, jastrebovi, sove. Većina krivolovljenih ptica krijumčari se u Italiju za potrebe restorana. Posle ubijanja ptice se čerupaju da bi se lakše zamrzle, ali i da bi se sprečio uvid u vrste koje se krivolove.

Za lovstvo na teritoriji Srbije, koje je uređeno Zakonom o divljači i lovstvu, nadležna je Uprava za šume Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Oni, pak, tvrde da je u lovstvu uspostavljena višestepena kontrola i nadzor lova koje sprovode, pre svega, lovočuvari i lovni inspektori.

- Po podacima Uprave za šume, većina registrovanih nezakonitih radnji u prometu odstreljenih ili uhvaćenih ptica odnosila se prvenstveno na ptice pevačice, koje ne spadaju u lovnu divljač, pa zato nisu u direktnoj nadležnosti Uprave za šume - kažu u Ministarstvu. - Hvatanje i ubijanje takvih zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta ptica ne smatra se lovom, i podleže drugim zakonima. Zaštita i upravljanje ostalim vrstama divljih životinja, koje su u statusu zaštićenih ili strogo zaštićenih vrsta, u direktnoj je nadležnosti sektora za zaštitu životne sredine.

U Ministarstvu, takođe, naglašavaju da Lovna inspekcija po svakoj prijavi o krivolovu izlazi na teren i da je tokom minule dve godine, obavila 4.366 inspekcijskih nadzora u lovištima. Podnete su 32 prekršajne i 14 prijava za privredni prestup kao i 17 prijava za krivično delo. Po ovim prijavama bilo je devet kažnjenih.

U "Vojvodinašumama" navode da u njihova lovišta godišnje dolazi oko 450 inostranih lovaca na ptice, a da obim lova koji izlazi iz granica zakonskih propisa ne prelazi pet procenata. Među lovcima preovlađuju, tvrdi Branislav Stankov, pomoćnik direktora “Vojvodinašuma” za lovstvo i ribarstvo, oni izuzetno disciplinovani iz Nemačke i Austrije kojih je oko 350, a i preostalih stotinak iz Italije se, za razliku od prethodnih vremena, takođe pridržava lovnih pravila.

- Priča o genocidu ptica je, zapravo, eho katastrofe koja se u našim lovištima dogodila u poslednjoj deceniji prošlog veka. S raspadom SFRJ, raspao se i izuzetno dobro organizovan i produktivan sistem lovnog turizma, nikle su stotine sumnjivih privatnih agencija, a deo lovaca koje su one dovodile uglavnom iz Italije je po našim lovištima radio bukvalno šta je hteo - dodaje naš sagovornik.


PROPISI

Kod nas je, precizira on, tada dolazilo između 1.500 i 2.000 ljudi sa lovačkim oružjem, ali uništavanje trajno zaštićenih vrsta ptica nije bilo samo naša specifičnost. Na isti način su poharana i lovišta u Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori, Rumuniji, Bugarskoj, pa i Mađarska. Glavna meta tada su, inače, bile dve lovne vrste, prepelice i afričke grlice, ali i ševe, čvorci, drozdovi...

Iznošenje ulovljene divljači, uključujući i ptice, iz Srbije je, zbog neusklađenosti naših veterinarskih propisa sa evropskim, tada bilo zabranjeno, a tako je i danas. I pokušaji da se to ilegalno uradi, sada su retki i pojedinačni. Sa promenom strukture lovaca je, inače, promenjena i struktura vrsta ptica koje oni love.

- Prepelica je i dalje tu, ali je, dolaskom Nemaca i Austrijanaca, afričku grlicu zamenila gugutka koja, inače, nije selica - objašnjava Stankov. - Pored ptica, na teritoriji Vojvodine se, takođe u skladu sa pripisima, organizuje i lov na zečeve, fazane, jarebice i divlje guske i patke.

CRNA GORA - CRNA RUPA

KADA je o krivolovu reč, najtamnija tačka na celom eksjugoslovenskom prostoru i danas je, kaže Stankov, Crna Gora. Situacija je još gora u Albaniji, gde je bilo kakva vrsta lova pre dve godine bila potpuno zabranjena!

TURISTIČKE AGENCIJE

U MINISTARSTVU poljoprivrede i zaštite životne sredine kažu da preko ovlašćenih turističkih agencija, u Srbiju dolaze lovci uglavnom iz Italije, Nemačke, Španije, Austrije, Velike Britanije, Belgije, Francuske, Mađarske, Rusije, Hrvatske, Slovenije i Makedonije, prevashodno radi lova lovostajem zaštićenih ptica i obuke lovačkih pasa ptičara. Svako kršenje Zakona i za inostrane lovce smatra se nezakonitim lovom i podleže sankcijama.