REBALANSOM budžeta predviđeno je da se rashodi budžeta povećaju za 50 milijardi dinara - navodi Fiskalni savet u svojoj oceni Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2019. godinu. Kako se navodi, dosadašnji fiskalni trendovi pokazuju da bi u 2019. izvršeni nivo rashoda bio u skladu sa inicijalnim Zakonom o budžetu, "mada uz nešto izmenjenu strukturu od prvobitno planirane".

- Naplata budžetskih prihoda biće za oko 50 milijardi dinara veća od plana - navodi Fiskalni savet. - Oko 60 odsto ovog povećanja prihoda je trajne, strukturne, prirode, a preostali deo povećanja došao je usled nekih jednokratnih uplata u budžet, poput poreza od koncesione naknade za Aerodrom "Nikola Tesla" i drugo.

Najznačajnije nove politike i mere koje podižu nivo rashoda jesu devet milijardi dinara rashoda za rešavanje problema kredita u švajcarskim francima, devet milijardi dinara za isplatu jednokratne pomoći penzionerima.

Pročitajte još - Bogati sve bogatiji

- Novčana pomoć penzionerima od 5.000 dinara nije dobra mera socijalne politike - smatra Fiskalni savet. - Procenjuje se da oko 100.000 starih ljudi u Srbiji nema nikakvu penzijsku naknadu i oni spadaju u grupu socijalno najugroženijih stanovnika - a sada se ne kvalifikuju za predviđenu socijalnu pomoć. S druge strane, postoje i penzioneri sa takvim materijalnim statusom da im ovakva pomoć nije neophodna.