Krediti za starije: Osiguranje štiti i banku i klijenta

S. MORAVČEVIĆ

03. 04. 2019. u 17:30

Кредити за старије: Осигурање штити и банку и клијента
Keš krediti za penzionere mogu da iznose i do dva miliona dinara. Polisa osiguranja štiti i banku i klijenta od nepredviđenih situacija, ali predstavlja i vid zaštite za naslednike

BANKE su odlučile da penzionerima kao najboljim klijentima odobravaju gotovinske kredite do 78. godine, sa rokom otplate na 96 meseci i u maksimalnom iznosu od dva miliona dinara. Glavna prednost ovih zajmova je osiguranje koje štiti i banku i klijenta od nepredviđenih situacija.

Da bi se podneo zahtev za keš kredit kod nekih banaka minimalna penzija može da bude već 17.000 dinara. Naravno, što su veća primanja, to i zaduženje može da bude veće. Efektivna kamatna stopa na dinarske kredite namenjene penzionerima razlikuje se od banke do banke i kreće se od 12 do 15 odsto godišnje. Efektivna kamatna stopa, pored nominalne kamatne stope, uključuje naknade i provizije koje klijent plaća banci za odobravanje kredita.


PROČITAJTE JOŠ:
Bez dana staža u penziju?

- Najčešće se od penzionera kao korisnika kredita zahteva da zaključi ugovor o osiguranju života, što predstavlja dodatno sredstvo obezbeđenja kredita za banku. Ukoliko je ugovorom o osiguranju obezbeđen kredit, banka ima pravo da u slučaju smrti korisnika u toku otplate kredita od društva za osiguranje zahteva isplatu preostalog iznosa kredita - navode u Narodnoj banci Srbije.

Pored toga što banke na taj način štite svoje interese, ova polisa predstavlja i vid zaštite za naslednike korisnika kredita od nepredviđenih izdataka na ime troškova otplate kredita. Ugovor o životnom osiguranju zaključuje se u banci, istovremeno kada i ugovor o kreditu. Polisu životnog osiguranja izdaje društvo za osiguranje koje sarađuje s bankom sa kojom korisnik zaključuje ugovor o kreditu.

Korisnik kredita plaća premiju osiguranja jednokratno ili putem mesečnih rata kredita, mada neke banke i same snose troškove na ime premije životnog osiguranja. Kod nekih banaka polisa životnog osiguranja nije obavezan uslov za dobijanje kredita, ali u ponudi imaju niže kamatne stope za kredite obezbeđene polisom životnog osiguranja.

Tako i Eurobanka u svojoj lepezi usluga nudi kredite penzionerima sa besplatnim životnim osiguranjem, koje pruža dodatnu bezbednost i sigurnost za klijente. Za svoje najstarije klijente kreirana je posebna ponuda pod nazivom "zlatne godine". Ovaj paket usluga, pored uobičajenih dinarskih i deviznih računa, omogućava penzionerima i uzimanje gotovinskih i kredita za refinansiranje.


PROČITAJTE JOŠ:
Za radnike pred penziju klizno radno vreme?

PRIMER

UKOLIKO penzioner uzme gotovinski zajam od 200.000 dinara, može da ga otplaćuje osam godina. Kamata je 14,89 odsto. Mesečna rata iznosi 2.413 dinara.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije