DUALNO OBRAZOVANjE: Iz klupe na čas u kompaniju

S. BULATOVIĆ

30. 10. 2018. u 19:15

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ: Из клупе на час у компанију
Od ove godine kroz dualni sistem se obrazuju i tehničari špedicije i logistike. U Republici Srbiji trenutno nastavu u firmi i školi prati oko 4.500 srednjoškolaca

DVE pune godine bio je pripreman novi profil za koji će se učenici obrazovati kroz dualno obrazovanje. Sedam austrijskih kompanija nedavno je potpisalo ugovor sa Saobraćajno-tehničkom školom u Zemunu, u čijim klupama se 30 učenika priprema da postane tehničar za logistiku i špediciju. U Srbiji trenutno nastavu u firmi i školi prati oko 4.500 srednjoškolaca. Sticanje praktičnih znanja omogućava im oko 600 poslodavca, a od sledeće školske godine se očekuje da će đake obučavati blizu 1.000 preduzeća.

Sledeća školska godina je prva tokom koje će se dualno stručno obrazovanje sprovoditi prema Zakonu o dualnom obrazovanju. U međuvremenu, Ministarsvo nauke, Privredna komora Srbije i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja postavljaju i razvijaju infrastrukturu za punu primenu zakona.


PROČITAJTE JOŠ:
Naučni parkovi širom Srbije

- Rad na uvođenju profila tehničar za logistiku i špediciju počeo je 2016. godine, kada je odobren projekat Privredne komore Srbije i Privredne komore Austrije, uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije - objašnjava Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike PKS. - Ovaj projekat proizašao je iz memoranduma o saradnji koji je u februaru 2016. godine potpisan između Privredne komore Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, s jedne strane, i Saveznog ministarstva za Evropu, integraciju i spoljne poslove Austrije i Privredne komore Austrije, s druge strane. Profil je razvijen na zahtev i inicijativu austrijskih investitora u Srbiji u poslove logistike i špedicije, koji su prepoznali nedostatak upravo takvog kadra. Opis posla za ovaj profil je urađen u saradnji sa austrijskim kompanijama, i bio je to prvi četvorogodišnji profil po dualnom modelu obrazovanja. Sve do tada, dualni profili su bili pre svega trogodišnji, zanatski profili.

Za tehničara u špediciji i logistici se trenutno obrazuje 30 đaka, ali će njihov broj u budućnosti zavisiti od potreba privrede i njene spremnosti da pruži podršku učenju u realnom radnom okruženju. PK se nada da će se povećati interesovanje učenika za ovaj profil, ali i da će se više privrednika uključiti u dualno obrazovanje za ovaj profil.

- U nastavku projekta, Privredna komora Austrije će podržati modernizaciju postojećih obrazovnih profila za privredne delatnosti koje najviše trpe zbog neadekvatnog obrazovanja kadrova - dodaje Mirjana Kovačević. - Između ostalog, to je i građevinarstvo, gde je već uveden jedan obrazovni profil-operater osnovnih građevinskih radova. To je novi profil koji je sublimirao tri zanimanja: armirača-betonirca, zidara-fasadera i tesara. Uveden je ove školske godine u Tehničkoj školi u Vlasotincu za 25 đaka koji će imati praksu u pet kompanija. Kolege iz Austrije podržavaju i razvoj obrazovnih profila za nove, digitalizovane aktivnosti privrednih društava, a primer je e-trgovac.

Komora Srbije danas ima isti pravac modernizacije kao i Privredna komora Austrije. U fokusu su digitalizacija privrede i dualno obrazovanje - u formalnom i u neformalnom obrazovanju, ali i obrazovanje za nova zanimanja. Komora Srbije tako uz malo zaostajanje usvaja i implementira njihova znanja i procese. Dosad je dualno obrazovanje bilo pilot-projkat u Srbiji, a od naredne školske godine za njega počinju da važe određena pravila.

- Ključne promene će biti u tome da će u dualnom obrazovanju moći da učestvuju samo one kompanije koje su od PKS dobile potvrdu da su ispunile uslove za izvođenje učenja kroz rad, koje imaju obučene i licencirane instruktore za dualno obrazovanje, koje će plaćati naknadu učenicima koji uče kroz rad i spremne su da pokriju troškove prevoza, ishrane, osiguranja i da obezbede opremu za bezbednost i zaštitu na radu - objašnjava Mirjana Kovačević. - Kompanije koje učestvuju u dualnom obrazovanju će zaključiti ugovore o dualnom obrazovanju sa relevantnim stručnim školama, a sa učenicima ili njihovim roditeljima će zaključiti ugovore o učenju kroz rad. Ugovorima će biti definisani prava, obaveze i odgovornost svih učesnika u dualnom stručnom obrazovanju.

Koliko će đaka naredne godine pohađati profile dualnog obrazovanja, znaće se kada bude završen rad na planu upisa u narednu školsku godinu. To počinje krajem ove godine, i u izradi plana upisa učestvuju škole i školske uprave, privrednici, lokalne samouprave i filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

- Privredi najviše nedostaje kadrova iz profila koji su ove godine ponuđeni za realizaciju po dualnom modelu stručnog obrazovanja. Među njima su stalno traženi bravar-zavarivač, elektromonter mreža i postrojenja, električar, industrijski mehaničar, konobar, kuvar, mesar, profili za tekstilnu industriju, za građevinarstvo - ističe Mirjana Kovačević. - Iskustva svih do sada uključenih kompanija su veoma pozitivna. Ne samo da se učenici brzo adaptiraju na nov model učenja i da im mogućnost testiranja teoretskih znanja u praksi povećava intresovanje za odabrani profil, već i radnici u kompanijama koji su neposredno u kontaktu sa učenicima osećaju pozitivnu promenu radne atmosfere. Uostalom, dokaz da privreda dobro reaguje na mogućnost da učestvuje u dualnom obrazovanju je činjenica da se prijavi skoro tri puta više privrednika od broja onih koji dobiju mogućnost da na ovaj način učestvuju u obrazovanju.


NAKNADA

ZAKON o dualnom obrazovanju predviđa da minimalni iznos naknade za svaki sat proveden u učenju kroz rad bude 70 odsto od minimalne cene rada.


PROČITAJTE JOŠ:
Čadež: Veće ulaganje u stočarstvo zbog otvaranja tržišta Turske

TRAŽE PODRŠKU U POČETNOJ FAZI

PRIVREDA od Vlade traži izvesne povlastice za kompanije koje učestvuju u dualnom obrazovanju.

- PKS je sa Ministarstvom prosvete pokrenula inicijativu da se privrednicima koji učestvuju u dualnom modelu stručnog obrazovanja pruži određena podrška u ovoj početnoj fazi razvoja dualnog obrazovanja, po ugledu pre svega na Slovačku, koja je činila slične korake - kaže Mirjana Kovačević. - Vlada će ozbiljno razmotriti sve predloge i inicijative, jer neke zahtevaju izmenu i usaglašavanje postojeće regulative sa novim terminima koji ranije nisu postojali, a neke inicijative zahtevaju evaluaciju pre usvajanja, kako se ne bi donele pogrešne odluke. Važno je napomenuti da je Privredna komora Srbije od samog početka angažovanja na uvođenju i razvoju dualnog modela stručnog obrazovanja smatrala da finansijska podrška kompanijama koje učestvuju u dualnom obrazovanju ne treba da bude i njihov jedini motiv i razlog za podršku ovom modelu stručnog obrazovanja. Učešće u dualnom obrazovanju je dobrovoljno i za sada se uključuju samo one kompanije koje prepoznaju obostrane koristi od dualnog obrazovanja - i za sebe i za učenike.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije