ZAKON o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao krovni zakon u prosveti, menja se zbog usklađivanja sa odredbama novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. To se pre svega odnosi na Jedinstveni informacioni sistem u kojem učenici još u predškolskom uzrastu dobijaju poseban broj koji ih prati do kraja školovanja. Podaci se čuvaju u jedinstvenom registru i sada su brojne procedure pojednastavljene.

Ovo je rekao Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u Skupštini Srbije, obrazlažući izmene ovog propisa.

Na dnevnom redu parlamenta su i izmene zakona o srednjem obrazovanju, o dualnom obrazovanju, kao i Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija. Šarčević je pohvalio rad državne Agencije za kvalifikacije i rekao da je u njenu nadležnost prešlo i priznanje stranih visokoškolskih diploma, kao i da će procedure nostrifikacije diploma biti ubrzane.

- Izjednačeni su modeli neformalnih i formalnih vidova obrazovanja i sticanje sertifikata podrazumeva da se formiraju posebni centri za takozvano doživotno učenje - rekao je Šarčević.

PROČITAJTE JOŠ - Šarčević, za "Novosti": Đake će učiti i robotiMinistar prosvete je istakao da su formirani srednjoškolski resurs-centri u deset gradova u kojima poslodavci lakše nalaze kadrove koji su im potrebni.

Govoreći o izmenama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ministar je rekao da se on usaglašava sa dva zakona koja je Skupština već donela - o dualnom srednjem obrazovanju koji se već primenjuje, kao i o dualnim studijama koji još nije u primeni. Šarčević je pohvalio sistem dualnog obrazovanja kao onaj koji nudi više prakse učenicima i rekao da poslodavci shvataju da što pre treba da potpišu ugovore sa školama.

Ministar je kratko obrazložio izmene Zakona o žigovima kojim se nacionalni model usklađuje sa svetskim, kao i potvrđivanje sporazuma sa Francuskom i Severnom Makedonijom u oblasti obrazovanja.


POMOĆ SLABOVIDIMA

MINISTAR Mladen Šarčević predložio je i potvrđivanje Marakeškog ugovora. On će omogućiti slepim i slabovidim osobama iz više zemalja da pristupe materijalima štampanim Brajevim pismom.