UDRUŽENjE sindikata penzionera Srbije će sudski tražiti pravo da se naslednicima penzionera koji su umrli od stupanja na snagu zakona kojim su im penzije umanjene 2015. godine nadoknadi taj novac. U Srbiji je samo protekle godine umrlo 80.817 penzionera i pravo na taj novac ne može biti uskraćeno njihovim naslednicima, rekao je Mihajlo Radović, predsednik USPS.

Kada sud donese presudu u korist naslednika o isplati uskraćenog dela penzije, Sindikat će od suda zatražiti da im se isplati i kamata na taj novac.

- U Srbiji vlada "pravno-ekonomski razvrat", a Ustavni sud od 22. februara 2016. ćuti na drugu inicijativu Sindikata da se utvrdi ustavnost zakona kojim su penzije umanjene - rekao je on. - To rade jer znaju da nam, ako nas odbiju, daju zeleno svetlo za Strazbur.

PROČITAJTE JOŠ - Sporno vraćanje novca od penzija?

Radović je naveo da je opšte poznato da je primenom tog zakona pokradeno 700.000 penzionera, čije su penzije umanjene od pet do 25 odsto, kao i to da je za 1,7 miliona penzionera obustavljeno usklađivanje penzija sa stepenom inflacije i rastom BDP-a, što se radilo dva puta godišnje.

- PIO fond je dobio preporuku od Vlade da proda dve banje, iako oni ne mogu da svojataju tu imovinu - istakao je on. - Pošto je pred Ustavnim sudom pokrenuta inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba Zakona o PIO, Upravni odbor tog fonda je obavezan da se uzdrži od donošenja odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom Fonda dok se ne okonča postupak.

Kako taj novi odbor čine četiri člana koje bira Vlada Srbije, jedan penzioner, ali iz Partije ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS-a, jedan iz sindikata i jedan predstavnik poslodavaca, sve odluke će biti donošene u skladu sa odlukom Vlade.