IVANI Veselinović iz Beograda obustavljena je isplata porodične penzije zbog greške pravnika PIO fonda, a na ime duga ovoj ustanovi sada mora da vrati 100.000 dinara.

Problem je nastao jer su pravnici PIO fonda Ivani rekli da može da dobija porodičnu penziju iako je zasnovala radni odnos. A zaposlila se u gimnaziji gde ima normu dva časa i platu od svega sedam hiljada dinara.

Naša sagovornica naglašava da je penzija bila mnogo veća i sigurno je ne bi rizikovala u zamenu za nekoliko hiljada dinara da se nije dobro raspitala o svojim pravima.

- Pre potpisivanja ugovora o radu otišla sam u službu pravne pomoći PIO fonda gde su mi objasnili da nema nikakvih problema da zasnujem radni odnos i zadržim penziju, s obzirom da će moja zarada biti simboličnih sedam hiljada, jer radim kao profesor sa dva časa sedmično u Filološkoj gimnaziji - kaže Ivana. - Međutim, u februaru mi na kućnu adresu stiže rešenje o obustavi penzije i nalog da moram da vratim sav novac koji sam u međuvremenu primila.

Po dobijanju rešenja Ivana se opet obratila pravnicima PIO fonda, gde su joj najpre rekli da je to verovatno greška šalterskih službenika i da će biti ispravljena. Uputila je žalbu ovoj ustanovi, koja je pre nekoliko dana odbijena uz obrazloženje da je „pravna pomoć“ njihovih službenika zakazala.

GUBITAK PRAVA Deca kada sklope bilo koji vid ugovora o radu kao i po okončanju školovanja ne mogu više da računaju na redovan mesečni prihod iz PIO fonda. Pravo može da prestane i tokom školovanja, pre navrešenih propisanih godina života, ukoliko se ne dostavi potvrda o školovanju za svaku školsku godinu posebno.

- Rečeno mi je da oni rešenje ne mogu da povuku i da jedino mogu da mi odobre plaćanje na rate - objašnjava Ivana. - Neko je izgleda pogrešno protumačio zakon, a sada želi da mi naplati tu pogrešnu informaciju.

U Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje naglašavaju da je moguće da je problem nastao u matičnoj evidenciji prilikom prijave na osiguranje ili prijave podataka o ostvarenoj zaradi, ali da to može da se proveri samo ako im se dostavi matični broj pod kojim se korisnik vodi u elektronskoj bazi evidencije Fonda.

- Porodični penzioner, po Zakonu o PIO koji je stupio na snagu 1. januara 2011. godine, ima pravo da se angažuje po osnovu ugovora, ali da mu ugovoreni prihod na mesečnom nivou ne prelazi 50 odsto od najniže osnovice osiguranja za taj period - kaže Jelica Timotijević, direktor Sektora za odnose sa javnošću u PIO fondu. - Moguće je i da je poslodavac dostavio Fondu M4 obrazac za pomenutog porodičnog penzionera, kao da je zaposlen na neodređeno vreme, što je neispravno, jer bi trebalo dostaviti MUN obrazac za plaćanje doprinosa za PIO po osnovu ugovora.


USLOVI ZA PORODIČNU PENZIJU

Deca imaju pravo na porodičnu penziju do 15. godine života bez obzira da li se školuju, a nakon toga pravo im pripada do završetka školovanja. Međutim, i to pravo je vremenski ograničeno najkasnije do navršenih 20 godina ako pohađaju srednju školu, odnosno do 26 godina ako studiraju. Način finansiranja studija nije važan.