JP “Nuklearni objekti Srbije” (NOS) dobilo je u petak, odukom Vlade Srbije, novog v. d. direktora - Dalibora Arbutinu. Za upravljanje preduzećem koje brine o nuklearnom otpadu, prema tvrdnjama predsednika OU “Nuklearnih objekata Srbije”, Arbutina ne ispunjava uslove. Vlada je, ipak, odlučila da mu poveri NOS na upravljanje.

U zvaničnoj biografiji stoji da je mašinski inženjer, zaposlen u NOS-u kao koordinator integralnog sistema upravljanja kvalitetom.

- Mašinski inženjer ne može da bude direktor preduzeća koje upravlja nuklearnim otpadom, ni po zakonima, ni po uslovima konkursa. Ali Vlada Srbije je ta koja imenuje, pa sigurno znaju zbog čega su tako odlučili - objašnjava za “Novosti” prof. dr Uranija Kozmidis Luburić, predsednik UO “Nuklearnih objekata”. - JP NOS radi sa veoma opasnim materijalima, pa su i za članove UO i za direktora veoma strogi kriterijumi. Ovo je prelazno rešenje i ne treba praviti paniku, jer UO koji vrši i funkciju nadzornog odbora sastavljen je od stručnih ljudi.

U poslednjem konkursu za direktora iz avgusta 2013. godine, jedan od uslova bio je da je kandidat stručnjak u oblasti za čije je obavljanje osnovano preduzeće. Stručnjaci u ovoj oblasti tumače da bi to značilo da ima diplomu Elektrotehničkog ili Fizičkog fakulteta i poznaje nuklearne tehnologije.

- Kvalifikovan sam za upravljanje preduzećem - tvrdi Arbutina. - Imam visoku stručnu spremu, radim duže od pet godina u NOS-u, učestvovao sam u transportu istrošenog nuklearnog goriva za Rusiju, rukovodim sistemom kvaliteta.

Ovo preduzeće je već dve godine sa v. d. direktorom na čelu. Do petak je to bio dr Jagoš Raičević, koji je dobio novi angažman, u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju u Beču. Svi rokovi za izbor direktora su probijeni, ali Vlada ni po završenom konkursu, na koji se prijavilo nekoliko kandidata, nije nikoga izabrala.

Prema rečima Arbutine, pošto je dosadašnji v. d. direktor otišao u Beč, morao je neko da bude imenovan, posebno zbog međunarodnih IPA projekata, preko kojih bi ovo preduzeće trebalo da dobije oko deset miliona evra za poslove prerade i skladištenja nuklearnog otpada.


ČEKAJU NOVAC IZ BUDžETA

DA bi mogli da dobiju novac iz IPA fondova, “Nuklearni objekti” moraju da završe postrojenje za preradu nuklearnog otpada, za koji još čekaju budžetska sredstva.

-Reč je o preradi otpada koji stoji u hangaru 1 u Vinči, u veoma lošim uslovima, i njegovom bezbednom skladištenju u novi hangar 3 - objašnjava Arbutina.