- Hristijanizovana pismenost u Slovena počinje ćirilicom. Ta je pismenost stvorila kulturu, stvorila književnost pred kojom se kroz vremena klanjaju kulturni narodi. Reč je o kontinuitetu naše kulture, iako se katkad zaboravimo i imamo u vidu tek dvovekovne vukovske paradigme; a naša vukovska tradicija samo je delić onoga što čuvamo kao ćirilično predanje.


Ovako je Treći književni festival ‘’Ćirilicom’’, koji će u nedelju početi u Budvi i trajati dve nedelje, u ime Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore najavio Radomir Uljarević, čije je Udruženje sa JU Narodna biblioteka Budve organizator ‘’Ćirilice’’, čije je održavaje prošle godine izazvalo bes crnogorskih nacionalistakoji su pokušali da spreče dolazak i besedu akademika Matije Bećkovića u čemu nisu uspeli.


- U okviru Festivala predstaviće se nešto od te književnosti i pismenosti kako bi se uvideo taj hiljadugodišnji književnoistorijski kontinuitet, kazao je Uljarević govoreći o konceptu festivala.


- Predstavićemo Divoševo četvorojevanđelje i ediciju 10 vekova srpske književnosti, kao i Paštrovske isprave i Kotorski misal koji je latinični spomenik kulture najvišeg reda. Time želimo da pokažemo kako se dodiruju i prožimaju različite kulture, kako su ćirilica i latinica nesmetano koegzistirale pre hiljadu godina, i jasno će se videti da je isključivost i netolerancija novijeg datuma. Valja zaštiti, razume se, i srpsko kulturno blago nastalo na latinici, ali i druge dragocene latinične rukopise kakav je Kotorski misal. Na festivalu će biti predstavljena i enciklopedijska monografija Ćirilični natpisi na stećcima, na 1200 stranica, koja potvrđuje ćiriličnu utemeljenost naše culture, kazao je Uljarević, govoreći o Festivalu čiji program će počinjati u 21 sat na Trgu između crkava u Budvi.