Da je kojim slučajem Mirka Dević napad usmerila ka muslimanima ili Bošnjacima sigurno bi bila linčovana

Komentari (0)