Jelica Jovović (42), koja je poginula u saobraćajnoj nesreći kod Bogetića, radila je kao medicinska sestra u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti u Brezoviku kod Nikšića.

Ona se nakon dežurstva kao i mnogo puta ranije minibusom Glušica" vraćala kući za Danilovgrad.

Njene kolege sa nevericom su primili ovu vest, koja je tugom obavila Nikšić i Danilovgrad.