OPŠTINA Stari grad ima u planu da unapredi i olakša svakodnevno funkcionisanje sugrađana sa invaliditetom. Shodno tome, raspisala je javnu nabavku za osmišljavanje i uspostavljanje specifičnih servisa putem kojih će na namenskim info-terminalima moći da se vidi kakva je pristupačnost određenim objektima i lokacijama na opštini.


A osim što će služiti informativno za korisnike, opštini će služiti i kao putokaz za ulaganje u infrastrukturu.


Na info-terminalu biće prikazane mape pristupačnih lokacija, kao i mogućnost odabira nivoa dostupnosti. Takođe, moći će da se dobije prikaz opšte i pristupačne infrastrukture, kao i iscrtavanje puta do željene lokcije.


- Na 200 lokacija treba da se uradi popis za potrebe prikaza na info-terminalima, kao i mogućnost unosa multimedijalnog sadržaja - navodi se u opisu zahtevanog paketa usluga. - Treba da postoji opcija unosa 3D prikaza, kao i GPS koordinata.