EMS

MINISTARSTVO TERA EPS I EMS U BANKROT: Dva ključna preduzeća i Agencija za energetiku uputili dopise zbog obnovljive energije

MINISTARSTVO TERA EPS I EMS U BANKROT: Dva ključna preduzeća i Agencija za energetiku uputili dopise zbog obnovljive energije

MINISTARSTVO rudarstva i energetike nameće priključivanje vetroelektrana na mrežu u obimu koji bi dramatično ugrozio naš elektroenergetski sistem, i to ne samo finansijski, već bi ga doveo i u rizik od totalnog raspada, takozvanog blekauta. Osim toga, posledica planirane integracije objekata obnovljivih izvora energije (OIE) bi značila i enormno, višestruko povećanje cene struje za građane i privredu.

11. 01. 2022. u 10:00