PREMA planu investicija za 2022. godinu, čak 3,38 milijardi dinara (oko 28,9 miliona evra) biće uloženo u nove objekte i obnovu starih, neophodne radove na gradskoj imovini, školama i vrtićima, podizanje fiskulturnih dvorana i druge, manje zahtevne poduhvate, a sve je razvrstano u 216 stavki, odnosno poslova.

Komentari (0)