ZAHVALAN sam svim ljudima u Srbiji na ljubavi koju mi pokazuju na svakom koraku i prilici da dobijem vaš pasoš i postanem Srbin.

Komentari (0)