Neokonzervativci su glavni pokretači svih svetskih sukoba od pada Berlinskog zida. Reč je o uticajnom krugu geostratega koji su kao savetnici, pomoćnici državnih sekretara, ambasadori ili ministri, služeći jednako i pod demokratskim i pod republikanskim američkim predsednicima, uspeli da formulišu i nametnu svoju geopolitičku viziju američke uloge u svetu.